Klient: Indywidualny Biznesowy

Dotacje Unijne

Projekt RPLU.03.09.00-06-0032/19

Projekt RPLU.03.09.00-06-0032/19 pt. Wzrost konkurencyjności firmy GORBI Piotr Garbacz na rynkach zagranicznych dzięki udziale w międzynarodowych targach R+T Messe Stuttgart 2021 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, działanie 3.9 Udział w targach i misjach

CEL PROJEKTU: Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa TARASOLA PIOTR GARBACZ na rynku zagranicznym, dzięki uczestnictwu w roli wystawcy na międzynarodowych targach Fensterbau Frontale 2022, jakie odbędą się w terminie 12-15 lipca 2022 r. Wnioskodawca promować będzie na targach swoje produkty w postaci pergoli tarasowych (aluminiowej i tkaninowej), screenery oraz system szklanych paneli przesuwnych, które zgodnie z Planem Rozwoju Eksportu firmy mają największy potencjał sprzedaży na rynkach zagranicznych i największe przewagi konkurencyjne.

PLANOWANE EFEKTY: wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku zagranicznym, w wyniku realizacji projektu Wnioskodawca wprowadzi swoje produkty w postaci na nowy rynek, tj. Holandia, na którym do tej pory nie sprzedawał swoich produktów.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 317 046,67 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 119 999,99 PLN

RPLU.03.07.00-06-0060/19-00

Tarasola PIOTR GARBACZ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Wzrost konkurencyjności firmy GORBI Piotr Garbacz poprzez wdrożenie do produkcji innowacyjnego produktu w postaci Pergola Bioclimatic Plus.

CEL PROJEKTU: Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa Tarasola PIOTR GARBACZ na rynku krajowym i zagranicznym oraz wdrożenie wyników prac B+R.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 909 308, 89 PLN

W tym miejscu załącz zdjęcie, projekt lub rysunek miejsca realizacji (max 5MB). Dzięki temu otrzymasz ofertę maksymalnie dopasowaną do Twoich potrzeb

Zaprojektuj swoją wymarzoną tarasolę