Klient: Indywidualny Biznesowy

Budowa tarasu a pozwolenie. Czy na zadaszenie jest potrzebna zgoda?

Masz zamiar wybudować taras z zadaszeniem? Jednak jedyną barierą, która wstrzymywała Cię przed podjęciem ostatecznej decyzji o rozpoczęciu takiego przedsięwzięcia, była obawa przed koniecznością załatwienia wielu formalności? Jeśli tak – mamy dobrą wiadomość! 

Czytaj dalej, aby przekonać się, że wcale nie jest to aż tak skomplikowane, jak mogłoby się wydawać. Zapraszamy! 

Czy trzeba mieć pozwolenie na budowę, aby wybudować zadaszenie tarasu?  

Sam taras, jak i jego zadaszenie mogą być traktowane jako przebudowa lub remont, co według nowego prawa budowlanego z 2017 roku nie wymaga uzyskiwania dodatkowego zezwolenia. Szczegółowo na ten temat wypowiada się Artykuł 29 Prawa Budowlanego, który brzmi: 

Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, budowa:  

(…) 

wolno stojących altan o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki” 

Jeżeli Twoja inwestycja jest zgodna z poniższą definicją, aczkolwiek chcesz mieć 100-procentową pewność, że realizujesz ją w zgodzie z prawem – radzimy zgłosić się do Wydziału ds. Budownictwa, które działa w Twojej lokalizacji. 

Sprawdź jak zbudować: Taras na gruncie

Kiedy należy zgłosić zadaszenie tarasu?  

Dokonanie tego typu zgłoszenia jest konieczne, jeśli przedsięwzięcie wiążę się z dużą ingerencją w budynek lub też przekracza dopuszczoną powierzchnię zabudowy. 

W takim wypadku w pierwszym kroku należy udać się do odpowiedniego Starostwa oraz złożyć w nim wniosek o pozwolenie na budowę, zawierający: oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane, decyzja o warunkach zabudowy i projekty. 

Sprawdź: Taras na dachu

Czy należy mieć pozwolenie, aby wybudować altanę?  

W przypadku tego typu konstrukcji sprawa wygląda bardzo podobnie. Z tą różnicą, że z wymogu uzyskania pozwolenia są zwolnione altany o powierzchni liczącej maksymalnie 35 m2.  

Jeśli mowa o większych altanach – wówczas należy postępować tak, jak w przypadku opisanym powyżej (składając wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami). 

Zmiana prawa budowlanego w 2017 roku – jakie przeróbki domu nie wymagają zezwolenia?  

Modyfikacja prawa budowlanego w 2017 roku przyniosła wiele pozytywnych skutków, które ograniczyły, a także częściowo zniosły wiele formalnych obowiązków ciążących na potencjalnych inwestorach. Do kluczowych zaliczamy: 

  • Brak konieczności zgłaszania budowy zadaszenia tarasu, jeśli jest to traktowane jako remont lub przebudowa dotychczasowego obiektu. 
  • Brak konieczności zgłaszania budowy altany, jeśli jej powierzchnia wynosi maksymalnie 35 m2. 

Jeżeli taka liberalizacja prawa zmotywowała Cię do przeprowadzenia tego typu inwestycji także na swoim terenie – zapoznaj się z bogatą ofertą tarasów od Tarasola. Znajdziesz u nas szeroką gamę rozwiązań, w tym zabudowy ze szkła, wiaty garażowe oraz pergole, jak i mnóstwo innych.

Zaprojektuj swoją wymarzoną tarasolę